arrancar la bios portatiles asus, pulsar F2 + la Tecla power

0.0 00